NL - Goedefroo architecten zoekt creatieve oplossingen voor complexe architecturale vraagstukken waarbij we steeds streven naar harmonie. Harmonie met de natuur, de mens, de bebouwde én onbebouwde omgeving. Ons bureau verzamelde in de loop van de voorbije decennia opdrachten in België, Frankrijk, Italië en Nederland, waarbij het zich toelegde op publieke accommodaties, reconversie van industrieel erfgoed, utilitaire projecten, stedenbouwkundige opdrachten en sportinfrastructuur.

Sinds zomer 2023 zijn onze twee kantoren samengevoegd tot éénkantoor te Gent. Ons nieuw kantoor betekent een nieuw hoofdstuk met een vernieuwde visie waarbij harmonie centraal staat.

De reconversie van een historisch pand in de KoninginAstridlaan te Gent is exemplarisch voor hoe we met onze bebouwde omgeving en bestaande structuren willen omgaan. Niet alleen de bruikbaarheid ervan maar ook de mobiliteit, de nabijheid van stedelijke dynamiek, opwaardering en energiezuinig maken van erfgoed, optoppen van bijkomende verdiepingen met circulaire bouwmethoden, ontpitten van massieve bouwblokken en vergroenen zijn onder andere beslissingen die we nemen bovenop een continue zoektocht naar verwondering.

EN - Goedefroo architects seeks creative solutions for complex architectural issues, always striving for harmony. Harmony with nature, people, the built and unbuilt environment. Over the past decades, our firm has collected assignments in Belgium, France, Italy, and the Netherlands, focusing on public accommodations, the conversion of industrial heritage, utility projects, urban planning tasks, and sports infrastructure.

Since the summer of 2023, our two offices have merged into one office in Ghent. Our new office marks a new chapter with a renewed vision that focuses on harmony.

The conversion of a historic building in Ghent, Koningin Astridlaan, is exemplary of how we want to deal with our built environment and existing structures. Not only their usability but also mobility, the proximity of urban dynamics, the upgrading and energy-efficient renovation of heritage, the addition of extra floors with circular construction methods, making openings in massive building blocks to generate light and space for green are among the decisions we take in addition to a continuous search for wonder.

Sven Goedefroo
Architect
Sven Goedefroo
Architect
Arno Goedefroo
Ir. Architect
Arno Goedefroo
Ir. Architect
Michel Vercautere
Ir. Architect
Michel Vercautere
Ir. Architect
Mathieu De Schryver
Architect
Mathieu De Schryver
Architect
Tess Holvoet
Ir. Architect
Tess Holvoet
Ir. Architect
Aiko Friant
Ir. Architect
Aiko Friant
Ir. Architect
Tomàs Lepoutre
Architect
Tomàs Lepoutre
Architect
Francis Verkinderen
BIM-Designer
Francis Verkinderen
BIM-Designer
Géraldine Vlaeminck
Architect
Géraldine Vlaeminck
Architect
Robin Feys
Ir. Architect
Robin Feys
Ir. Architect
Thor Van Damme
Architect
Thor Van Damme
Architect
Regina Alfaro
Assistent-Architect
Regina Alfaro
Assistent-Architect
Ari Kreimech
Architect
Ari Kreimech
Architect
Julien De Leyn
Ir. Architect
Julien De Leyn
Ir. Architect
Jens Verduyckt
Ir. Architect
Jens Verduyckt
Ir. Architect
Didier Vindevogel
Office Manager
Didier Vindevogel
Office Manager
Katty Forcez
Accounting
Katty Forcez
Accounting
Veerle Mertens
Finance Manager
Veerle Mertens
Finance Manager